Dorpshuis Nieuw Calvaria

Hooilandseweg 18 - Roodeschool

 

Peuterspeelzaal

In het middengedeelte van het dorpshuis is peuterspeelzaal "Lutje Potje" gevestigd. Voor meer informatie klik hier.  De peuterspeelzaal stelt zich ten doel een leef- en ervaringswereld te cre�ren waarin alle peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in staat worden gesteld zich individueel en in groepsverband onder deskundige leiding te ontplooien.
De peuterspeelzaal wil de cognitieve, sociale, emotionele en motorische ontwikkeling stimuleren. Belangrijk daarbij is dat er een veilige sfeer van geborgenheid en gezelligheid heerst op de peuterspeelzaal.